Munten der provinciën.
Duiten van Holland.

1702

1717

1731

1626

1742

1754

1780

1780

Duiten van Gelderland.

Onbekend

1735

1751

1754

1759

1765

1783

Duiten van Utrecht.

16??

1684

1759

1762

1787

1791

1791

VOC 179x

Duiten van Zeeland.

1654

1761

1766

1781

1786

1787

1791

1795

Duiten van Friesland.
 

1626
 


Overige duiten van Holland.


Duit Batenburg.
Duiten onder Napoleon.

1 Duit Bataafse republiek.

1/2 Duit Betaafse republiek.

1/2 Duit Betaafse republiek.

1 Keping of duit van Sumatra.

Oorden van Holland.

Oord friesland,

Stuivers en dubbele stuivers

DubbelenWapenstuiver, West Frisia 1724.

Dubbele wapenstuiver,
Hollandia 1732.
Dubbele wapenstuiver, Frisia 1664.
Dubbele wapenstuiver, Frisia.

Bezem stuiver,
Holandia 1734.

Bezem stuiver,

 


Schellingen der Provinciën.

Statenschelling Gelderland

Statenschelling Zwolle
Statenschelling
 

Overigen

1 Pfenning 17xx